Naša webstranica koristi kolačiće kako bi vam pružila najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja naše stranice prihvatate upotrebu kolačića.

Izjava o privatnosti

Mi poštujemo Vašu privatnost i Vaše podatke o ličnosti. Politikom privatnosti na lako razumljiv način želimo da Vas informišemo o prikupljanju i upotrebi Vaših ličnih podataka od strane Kuća Delova doo, Zrinjskog i Frankopana 22a, Subotica, koja se nalazi u položaju rukovaoca Vaših podatka o ličnosti.

U nastavku su informacije o podacima koje prikupljamo o Vama kada pristupite našoj internet stranici kucadelova.eu, kada se registrujete ili kada kupujete online ili telefonski naše proizvode. Obrada podataka o ličnosti je svaka aktivna radnja ili pasivno držanje podataka. Podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na Vas kao fizičko lice – svaki podatak koji može jedinstveno da identifikuje neko fizičko lice. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu Vaših ličnih podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik RS, broj 87/18, u daljem tekstu: ZZPL). Obradu podataka o ličnosti vršimo na osnovu informisanog pristanka lica na koje se podaci odnose. Informisani pristanak znači da smo Vas prethodno obavestili detaljno o svim bitnim aspektima obrade Vaših podataka, putem ovog Obaveštenja, i da ste nakon toga prihvatili obradu. U slučaju obrade na osnovu informisanog pristanka, ovlašćeni ste da taj pristanak u svakom trenutku opozovete.

1. Na koji način prikupljamo Vaše lične podatke

Sve informacije koje prikupljamo dobijamo direktno od Vas, kada naručite određene proizvode ili usluge. Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao strogo poverljive i čuvaju na adekvatan način.

Zakonom je dozvoljeno da obrađujemo Vaše lične podatke po sledećim pravnim osnovima:

 • kada nam je obrada Vaših ličnih podataka potrebna za zaključenje i ispunjenje ugovora kome pristupate;

 • kada ste nam za obradu Vaših ličnih podataka dali saglasnost za određenu svrhu obrade, pri čemu u svakom trenutku imate pravo da datu saglasnost povučete;

Obavezno je dostavljanje samo onih ličnih podataka koje prikupljamo za ispunjenje određenih zakonskih obaveza. Dostavljanje ličnih podataka po svim ostalim pravnim osnovima je dobrovoljno, ali napominjemo da ukoliko nam uskratite ove podatke, u određenim situacijama možda nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo određene usluge kao što je dostava proizvoda na kućnu adresu ili slanje newsletter-a preko e-mail adrese.

2. Koje podatke prikupljamo od Vas

2.1. Kada obavite kupovinu u Kuca Delova online prodavnici, od Vas se može tražiti da ostavite određene podatke o ličnosti koji su neophodni za kreiranje porudžbine i realizaciju isporuke, naplate i prijema robe. Potrebni su nam sledeći podaci: ime i prezime; broj telefona; adresa (grad, ulica i broj, poštanski broj, broj stana i sprat) i e-mail adresa. U slučaju kupovinom firme potrebni su i PIB i Mat.broj.

Kupovinu možete izvršiti i telefonskim pozivom. U tom slučaju obavezno prikupljamo podatke o imenu i prezimenu, broju telefona, adresi (grad, ulica i broj, poštanski broj, broj stana i sprat), e-mail adresi

Podatke prikupljene na ovaj način koristimo isključivo radi zaključenja i izvršenja ugovora o prodaji na daljinu, što obuhvata upravljanje i praćenje porudžbina, komunikaciju sa Vama, kao i postupanje u slučaju prigovora.

Kako bismo se postarali da proizvodi koje kupite od nas budu dostavljeni na tačnu adresu, Vaše podatke delimo sa našim eksternim partnerima (kurirskom službom), a u cilju pružanja odgovarajućih usluga (npr. Vaše ime, adresa isporuke).

2.2. Otvaranje korisničkog naloga– u tu svrhu prikupljamo sledeće podatke: ime i prezime;e-mail adresa; broj telefon; lozinka; U slučaju da kao registrovani korisnik sa Vašeg profila odlučite da kupite neki od naših proizvoda u cilju izvršenja transakcije i isporuke robe. S obzirom da profil kreiramo isključivo na osnovu Vaše saglasnosti, u svakom trenutku možete da povučete Vašu saglasnost, brisanjem profila, nakon čega ćemo obrisati sve podatke koje posedujemo o Vama.

2.3. Kontaktiranje sa Kuća Delova - U zavisnosti od načina na koji ste stupili u kontakt sa nama, kao i vrste upita možemo da prikupljamo Vaše podatke o imenu, prezimenu, broju telefona, adresi e-pošte, kao i ostale informacije koje ste razmenili sa nama, a koje su u vezi sa Vašim upitom. Možete da sa nama kontaktirate i kada želite da obavite kupovinu putem telefona. U tom slučaju obrađujemo Vaše podatke, kako je to navedeno u odeljku 2.1. ove Politike Privatnosti.

2.4. Prijava na Newsletter– Ukoliko želite da sa Vama kontaktiramo i da primate naša obaveštanje o aktuelnim ponudama i promocijama, na našem web sajtu u svakom trenutku možete ostaviti podatke: adresu e-pošte ako su u pitanju obaveštenja i ponude putem newsletter-a.

2.5. Poseta internet stranice– Uz Vašu saglasnost, beležimo Vaše ponašanje kao korisnika naše internet stranice. Ocena ponašanja korisnika podrazumeva pre svega podatke o odeljcima na kojima se zadržavate i na linkove koje tamo koristite. Na taj način kreiramo personalizovane korisničke profile sa Vašim ličnim podacima i/ili sa podatkom o Vašoj e-mail adresi kako bismo omogućili kreiranje reklamne ponude prilagođene Vašem ličnom interesovanju i time poboljšamo našu ponudu. Podaci prikupljeni na taj način se, između ostalog, koriste za optimizaciju naše internet stranice ili u svrhu prikazivanja reklama u pretraživaču Vašeg uređaja. Prilikom posete naše internet stranice, pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski i bez Vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice: – IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu, – datum i vreme pristupa, – ime i URL preuzete datoteke, – internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL), – pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime Vašeg provajdera. Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u svrhe: – obezbeđivanja uspostavljanja nesmetane veze, – obezbeđivanja komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije, – procene bezbednosti i stabilnosti sistema. Ukoliko ste u Vašem pretraživaču, u operativnom sistemu ili u drugim podešavanjima Vašeg uređaja prihvatili tzv. geolokaciju, odnosno dali svoj pristanak, ovu funkciju koristimo kako bismo Vam ponudili individualne usluge na osnovu Vaše trenutne lokacije (na primer, lokaciju prodavnice). Podatke o lokaciji obrađujemo isključivo u navedenu svrhu. Pravni osnov za obradu IP adrese je legitimni interes, koji proizlazi iz gore navede svrhe obrade podataka, budući da je to tehnički uslov za funkcionisanje sajta. Ove podatke ne prenosimo trećim licima. Podaci se čuvaju privremeno i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu. Nakon što napustite našu internet stranicu, podaci o geolokaciji se brišu.

2.6. Kolačići – Kolačiće koristimo kako bismo statistički evidentirali korišćenje naše internet stranice, i to u cilju optimizacije ponude i prikaza informacija koje su prilagođene Vašim interesovanjima. Ovi kolačići nam omogućavaju da Vas automatski prepoznamo kada ponovo posetite našu internet stranicu. Ovi kolačići se automatski brišu nakon nekog vremena, s tim da ih Vi uvek možete obrisati ručno na Vašem računaru. Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće. Međutim, možete da podesite Vaš pretraživač tako da se na Vašem računaru ne čuvaju kolačići ili da se uvek pojavljuje poruka pre nego što se kreira novi kolačić. Ipak, potpuno onemogućavanje kolačića može da znači da ne možete da koristite sve funkcije internet stranice.

2.7.Google analitika – uslugu za web analitiku koju pruža Google Inc. („Google“). Kolačići generišu informacije o Vašem korišćenju ove internet stranice: tip/verzija pretraživača, operativni sistem koji se koristi, referrer URL (prethodno posećena stranica), hostname računara sa kog se pristupa (IP adresa), vreme upita servera. Podaci se koriste za evaluaciju korišćenja naše internet stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na stranici i za pružanje drugih usluga vezanih za korišćenje stranica i korišćenje interneta. Podaci se obrađuju u svrhu istraživanja tržišta i prilagođavanja ovih internet stranica. IP adrese su anonimizovane, tako da nije moguće utvrditi identitet. Ni pod kojim uslovima Vaša IP adresa neće biti povezana sa drugim podacima Google-a. Više informacija o zaštiti podataka u vezi sa Google Analytics potražite na internet stranici Google Analytics

2.8. Društvene mreže – Podatke na društvenim mrežama velikim delom obrađuje sam operater, i na taj deo Kuća Delova doo ima ograničen uticaj. Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platforma društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka: Facebook, Instagram. Podake prikupljene na društvenim mrežama na osnovu pristanka kao što su komentari, video snimci, slike, lajkovi, objavljuje operater. Mi ove podatke ne delimo sa trećim licima i zadržavamo pravo brisanja nezakonitih sadržaja, komentara mržnje, eksplicitnog sadržaja i podataka koji predstavljaju krivično delo.

3. Ko ima pristup Vašim podacima

Pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, a kojima je u opisu posla obrada podataka o ličnosti. Pored naših zaposlenih, u cilju pružanja određenih usluga, Vaše podatke možemo da ustupimo trećim licima – našim partnerima koji pružaju usluge u ime Kuća Delova doo (npr. Kurirska služba, IT partneri koji se bave održavanjem našeg web sajta). U svim ovim slučajevima naš odnos sa eksternim partnerima i način zaštite i postupanja sa Vašim podacima o ličnosti obezbedili smo u skladu sa Zakonom.

 1. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Lične podatke čuvamo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje gore navedenih svrha. Pri tome, vodimo računa o zakonskim obavezama čuvanja podataka o ličnosti. U slučaju kreiranja profila na našem sajtu ili prikupljanja podataka po osnovu saglasnosti, podaci o ličnosti će se obrađivati sve do brisanja korisničkog profila odnosno povlačenja date saglasnosti. Pri čemu opoziv saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu saglasnosti pre opoziva. Podatke, prikupljene na osnovu saglasnosti, obrisaćemo i pre povlačenja saglasnosti, ako je ostvarena svrha za koju smo prikupljali podatke.

 1. Podaci o maloletnim licima

Kuća Delova doo ne obrađuje namerno podatke o ličnosti maloletnika. Odraslima se preporučuje da pravilno nadziru maloletnike pod svojim starateljstvom dok pretražuju po internetu, a naročito kada je omogućeno ostavljanje ličnih podataka.

 1. Koja prava imate kao lice na koje se podaci odnose

 • da Vam omogućimo pristup Vašim ličnim podacima, da odgovorimo za koje svrhe se koriste podaci koji se tiču Vas, kao i da pristupite takvim ličnim podacima, da znate svrhu obrade, kategorije Vaših ličnih podataka koje čuvamo, treće strane ili kategorije trećih strana sa kojima se Vaši lični podaci dele, period tokom kog zadržavamo podatke.

 • da zahtevate ispravku netačnih, pogrešno unetih i/ili zastarelih podataka;

 • da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku, legitimnom interesu ili ukoliko podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni;

 • da zahtevate ograničenje obrade Vaših podataka, ukoliko osporavate tačnost podataka o ličnosti u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podatka o ličnosti, ukoliko smatrate da je obrada nezakonita, a ne želite da se podaci obrišu, ako ste istakli prigovor ili ako smatrate da Kuća Delova doo više nisu potrebni Vaši podaci;

 • da podnesete prigovor na način na koji obrađujemo Vaše podatke, čak i u slučajevima kada nije sporno da podatke obrađujemo u skladu sa Zakonom;

 • da uputite pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

7.

Ovo Obaveštenje se može periodično ažurirati, ali tako da se dostignuti nivo zaštite privatnosti neće umanjivati.

Ovim putem lica čiji se podaci obrađuju potvrđuju da su pročitala, razumela i prihvatila gore opisanu obradu podataka o ličnosti.