UHK 4

UHK 4 Tečnost visokog kvaliteta za podmazivanje hidrauličnih kočionih sistema. Koristi se za podmazivanje kočionih sistema koje se preporučuje ulje kvalitetnog nivoa DOT-4. Odlična niskotemperaturna svojstva omogućavaju dobru tečnost i primenjuje kod ABS sistema. Pogodno je za upotrebu kod hidrauličnih spojnica, motornih vozila i mehanizacije, kao i za podmazivanje amortizera u skladu sa preporukama proizvođača.

  • visoka tačka ključanja smanjuje uticaj apsorbovane vlage i osigurava pouzdano kočenje
  • formulacija kompatibilna sa zaptivcima u sistemu za kočenje
  • sadrži inhibitore oksidacije i korozije

544,00 дин.

Категорије: , Ознака: