Filter regulator

Filter regulator

zauljivač, procesni priključak
G1/2″, filter 30um sa poluautomatskim odvajačem
kondezata, opseg regulacije 0,5 – 8 bar,
max ulazni pritisak 16 bar,
sa plastičnim čašama i manometrom,
sa i bez nosača.