E DUR 600

Bazična elektroda, legirana Cr, za vrlo tvrdo navarivanje čeličnih delova od kojih se zahteva vrlo visok otpornost na habanje. Za navarivanje čeljusti drobilica, delova bagera, pugova,…
Navari su žilavi i otporni na udarce.