E DUR 400

Bazična elektroda, legirana Cr i Mn, zatvrdo navarivanje istrošene točkova, šina, kliznih površina, lančanika,…
Navari su žilavi, otporni na habanje i udarce i mogu se mehanički obrađivati.