AGIP GR MU EP/2 (5KG i 18KG)

AGIP GR MU EP/2 (5KG i 18KG)

Višenamenska litijumska mast sa EP aditivima, koja omogućava formiranje postojanog filma, koji sprečava metal-metal kontakt,čak i u najtežim uslovima.

Opis

ISO: L-X-BCHB 2/DIN 51825 – KP2K-20
CINCINNATI/ MILANCRON: P-64

Otporan je na visoku temperaturu zbog fluidnosti.
Zadovaljava performanse: FAG FE 9 (DIN 51821-02) i SKF R2F na 120°C.