ABRADUR 58

Rutilna elektroda za tvrdo navarivanje delova, izloženih vrlo jakoj abraziji zajedni sa srednja jakim udarcima.
Preporučuje se navarivanje međusloja elektrodom INOX B 18/8/6 ili E Mn17Cr13.

Opis

Osnovni materijal:

Austenitni manganski čelici.