Showing 1–12 of 15 results

Bakarne podloške su mašinski elementi i primenjuju se kao zaptivači u uslovima velikog pritiska i visoke temperature.