BAKARNE PODLOŠKE

Bakarne podloške su mašinski elementi i primenjuju se kao zaptivači u uslovima velikog pritiska i visoke temperature.

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.