ULJA I MAZIVA I SPREJEVI

ULJA I MAZIVA I SPREJEVI

Hipoidna ulja su višenamenska ulja koje se primjenjuju za podmazivanje menjača kao i ekstremno opterećenih hipoidnih, spiralno-koničnih, pužnih i konstrukciono sličnih zupčastih prenosnika motornih vozila, kod kojih se preporučuje primena ulja sa EP svojstvima. Primjenjuju se u prenosnicima automobila, komercijalnim vozilima, zatim kod građevinske i rudarske mehanizacije kod kojih se preporučuje kvalitetno ulje.

Hidraulično ulje se koristi u hidrauličnim sistemima, a služi za prenos energije kod svih sistema koji rade u ekstremnim uslovima odnosno u uslovima gde su prisutni visoki pritisci i opterećenja, kao i velike promene spoljnih i radnih temperatura. Izbor odgovarajućeg radnog ulja ima bitan uticaj na ispravan rad, trajnost, pouzdanost i ekonomičnost hidrauličnog sistema.

Mazivo– materijal čija je osnovna uloga da smanji trenje i habanje između pokretnih, pokretnih i nepokretnih komponenata tehničkih (mašinskih) sistema. Mehanizam kojim se ova uloga ostvaruje zove se podmazivanje. Karakteristike maziva su: specifična težina, viskoznost, tačka paljenja, otpornost na starenje, sastav (boja, pepeo, voda), tačka kapanja, mazivnost, penetracija.

Osim trenja i habanja, maziva mogu da imaju ulogu i kao rashladno sredstvo (smanjenjem trenja i strujanjem), da služe kao zaštita od korozije (izolovanjem od agresivnih materija) i da učestvuju u zaptivanju, prenosu snage kod hidrauličnih sistema, prigušenju udara i vibracija.

Webshop se postepeno dopunjava, ako nešto ne nađete slobodno nas pozovite 024/524-808 i 024/670-240 ili pošaljite email za upit na kucadelova@tippnet.rs

 • ANTIFRIZ

  ANTIFRIZ (2)

  Webshop se postepeno dopunjava, ako nešto ne nađete slobodno nas pozovite 024/524-808 i 024/670-240 ili pošaljite email za upit na kucadelova@tippnet.rs.
 • CLEANER

  CLEANER (6)

  Čistač vetrobrana, metalnih površina, delova i alata...itd
 • LEPILA

  LEPILA (12)

  Proizvodi iz K2 PRO grupe proizvoda.
 • MAZIVO

  MAZIVO (17)

  Mazivo- materijal čija je osnovna uloga da smanji trenje i habanje između  pokretnih i nepokretnih komponenata tehničkih (mašinskih) sistema.Mehanizam kojim se ova uloga ostvaruje zove se podmazivanje. Webshop se postepeno dopunjava, ako nešto ne nađete slobodno nas pozovite 024/524-808 i 024/670-240 ili pošaljite email za upit na kucadelova@tippnet.rs
 • SPREJEVI

  SPREJEVI (16)

  SPREJEVI koji upotrebljavaju u granama industrije. Proizvođači WB, K2. Višenamenski i univerzalni sprejevi.
 • ULJA

  ULJA (38)

  Hipoidna ulja su višenamenska ulja koje se primenjuju za podmazivanje menjača kao i ekstremno opterećenih hipoidnih, spiralno-koničnih, pužnih i konstrukciono sličnih zupčastih prenosnika motornih vozila, kod kojih se preporučuje primena ulja sa EP svojstvima. Hidraulično ulje se koristi u hidrauličnim sistemima, a služi za prenos energije kod svih sistema koji rade u ekstremnim uslovima odnosno u uslovima gde su prisutni visoki pritisci i opterećenja, kao i velike promene spoljnih i radnih temperatura. Webshop se postepeno dopunjava, ako nešto ne nađete slobodno nas pozovite 024/524-808 i 024/670-240 ili pošaljite email za upit na kucadelova@tippnet.rs