Showing 1–12 of 13 results

Transportni valjci služe za potporu transportnih traka. Zavisno od oblasti eksploatacije pravimo ih od nerđajućeg čelika, pocinkovanog čelika, aluminiziranog čelika, sa gumenim i PVC nanosom. Prečnici valjaka se kreću od 20-108mm, dužine se naručuju do 50mm. Moguća je izvedba i prehrambenog kvaliteta.
Valjci se proizvode sa kugličnim ležajevima i sa metalnim ili plastičnim zaptivanjem. Materijal osovine se proizvodi od čelika. Krajevi osovine mogu biti pljosnati ili sa navojima (unutrašnjim i spoljašnjim), šestougaoni (eventualno oprugasti).
U našem proizvodnom programu se nalaze još i potporni točkovi i za podupiranje povratnog (donjeg) dela transportne trake.
Iz naše palete proizvoda mogu se izabrati mogu se izabrati najadekvatnija rešenja prilagođena uslovima transporta. Moguće oblaganje plastikom koja se smekša ili se stvrdnjava u dodiru sa toplotom zavisno od oblasti namene.
Zatim mogu biti od čelika, kiselootpornog čelika, kao i farbani. Zaptivanje i zaštita ležajeva i valjaka su prilagođeni datim uslovima. Odabiranje kvaliteta materijala za osovinu vršimo shodno zahtevu kupca, obrade krajeva mogu biti sa navojem, šestougaoni, žljebasti ( i sa oprugama).