Showing all 2 results

POLIETILEN

Namenjen za izradu elemenata izloženih udarnom naprezanju pri niskim temparaturama kao i elemenata posebno otporno na  habanje, žilav je i ima dobar klizna svojstav,te se primenjuje u procesno hemijskoj industriji za izradu ležajeva, elemenata izloženih trenju, klizanju, u prehrani se koristi kao daska za sečenje, radne površine i stolova za sečenje i krojenje materijala, koristi se kao i štanc ploče jer je materijal elastičan, prima rez i ne oštećuje noževe za sečenje.

Ploče se nakon upotrebe mogu ponovo obraditi da radna površina bude glatka,materijal se reciklira 100 %.

U našoj radnji možete naručivati i kupiti u FI (okruglom) obliku i u tablama. Sečemo na meru po narudžbi.

233,00 дин.6.577,00 дин.