Showing all 2 results

Dobrih mehanickih svojstava. Otporan je na hemikalije i dobro zavarljiv, te se primenjuje u procesno – hemijskoj industriji za elemente izložene nižim naprezanjima, izrada ventila, pumpi za transport agresivnih medija, raznih posuda, kada za galvanizaciju i sistema za ventilaciju, u industriji obuce za štanc ploče.

U našoj radnji možete naručivati i kupiti u FI(okruglom) obliku i u tablama. Sečemo na meru po narudžbi.