Приказано свих 2 резултата

Tehnički laminat izrađen na bazi papira i modifikovanih fenolnih smola.
Primenjuje se kao izolacioni i konstrukcioni materijal u većini industrijskih grana zahvaljujući dobrim električnim i mehaničkim osobinama.