TEHNIČKA PLASTIKA

Tehnička plastika može biti zamena za standardne materijale kao što su drvo, metal, staklo. Prednost su lakša proizvodnja, obrada i rukovanje. Tehnička plastika ima malu specifičnu težinu u odnosu na standardne materijale i samnim tim cena njene izrade je niža. Mnoge vrste tehničke plastike su otporne na habanje, hemikalije i izlizavanje. Imaju veliku primenu u prehrambenoj, metalnoj, hemijskoj i farmaceutskoj industriji. Dostupna je u obliku šipke, ploče i cevi.

 • PERTINAKS

  PERTINAKS (2)

  Tehnički laminat izrađen na bazi papira i modifikovanih fenolnih smola. Primenjuje se kao izolacioni i konstrukcioni materijal u većini industrijskih grana zahvaljujući dobrim električnim i mehaničkim osobinama.
 • POLIAMID

  POLIAMID (13)

  Poliamid 6 je visokokvalitetna tehnička plastika, čvrst materijal sa dobrim mehaničkim osobinama i ima dobru otpornost. Najčešće se primenjuje kod: kugličnih ležajeva, valjaka, zupčanika, lančanika, kliznih ležajeva, klizne vođice, pakovanja i prerada papira, mašina za štamparije, kućnih aparata, elektrotehnike, poljoprivredne opreme. Poliamid 6 je otporan na derivate nafte, ulja, masti i otporan je na habanje. Ima dobra klizna svojstva, lako se obrađuje, visoku zateznu čvrstoću, visoku krutost i veoma je žilav materijal. Primenjuje se na temperaturi od -40° C DO 100° C U našoj radnji možete naručivati i kupiti u FI(okruglom) obliku i u tablama. Sečemo na meru po narudžbu.
 • POLIETILEN

  POLIETILEN (2)

  Namenjen za izradu elemenata izloženih udarnom naprezanju pri niskim temparaturama kao i elemenata posebno otporno na  habanje, žilav je i ima dobar klizna svojstav,te se primenjuje u procesno hemijskoj industriji za izradu ležajeva, elemenata izloženih trenju, klizanju, u prehrani se koristi kao daska za sečenje, radne površine i stolova za sečenje i krojenje materijala, koristi se kao i štanc ploče jer je materijal elastičan, prima rez i ne oštećuje noževe za sečenje. Ploče se nakon upotrebe mogu ponovo obraditi da radna površina bude glatka,materijal se reciklira 100 %. U našoj radnji možete naručivati i kupiti u FI (okruglom) obliku i u tablama. Sečemo na meru po narudžbi.
 • POLIPROPILEN

  POLIPROPILEN (2)

  Dobrih mehanickih svojstava. Otporan je na hemikalije i dobro zavarljiv, te se primenjuje u procesno – hemijskoj industriji za elemente izložene nižim naprezanjima, izrada ventila, pumpi za transport agresivnih medija, raznih posuda, kada za galvanizaciju i sistema za ventilaciju, u industriji obuce za štanc ploče. U našoj radnji možete naručivati i kupiti u FI(okruglom) obliku i u tablama. Sečemo na meru po narudžbi.
 • TEKSTOLIT

  TEKSTOLIT (2)

  tehnički laminat izrađen od pamučne tkanine i modifikovanih fenolnih smola. Ima dobre mehaničke, električne i obradne osobine, otporan je na vodu, ulje, benzin, kiseline. Zamenjuje u primeni metalne rezervne delove kao što su zupčanici, klipovi, podloške, lamele odnosno krilca za pumpe.