MATERIAL ZA 3D ŠTAMPAČ

Dve vrste materijala: PLA i ABS.

Kalitet materiala: 1.klasa

Proizvodi u tome se razlikuju, da vlakna štampača je kompozitan materijal. Baza polimera i prema bojenju, takođe sadrži 3D podršku procesa štampe, ili gotovog štampanog boja. Manjenje mehaničkih svojstva, sadrži aditive. Sastojci komponenta u slučaju može biti različitih punila (npr. gips), interni i ekstratni maziva.
Posebna zahvalnost dodavanjem sastojaka pripremljenih u „mekih“ vlakna. Mnogo lakše nego što je uobičajno, možemo da štampamo 3D objekte (brže) i pri nižim temperaturama.

Najćešće korišćen filament u odnosu na manjeg skupljanja vlakna štampani proizvodi ne deformišu i ne zahtevaju žestoki sto za vreme štampanja.

  • ABS philament

    ABS philament (2)

    Termoplastika, opet i opet topiv. Solidan kad se ohladi. Čvrst plastika, , fleksibilan, mekše površine, lako brušljiv, lako obradjiv, aceton rastvara materijal.
  • PLA Philament

    PLA Philament (6)

    Termoplastika, opet i opet topiv, solidan kad se ohladi. Hemijskim ili biohemijskim putem, makar poljoprivredne, industrijske, nus-proizvoda, takođe može biti proizveden iz obnovljivih sirovina. Obnovljivne sirovine: krompi, sirka, kukuruz, pšenica, šećerna rena, šećerna trska. Biološki sposoban na degradaciju (ekološki). Obradljiv materijal, tvrd, minimalni felksibilnost, minimalni uticaj, niska tačka topljenja, ali velika otpornost na hladnoću (-25°C).