U mehanici, lančani pogon znači prenos snage između dve ili više rotirajućih osovina pomoću lanca. Lanac može pokretati dve osovine na samoj smašini i vršiti prenos između npr.elektromotora i osovine stroja.

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.