Showing all 5 results

Elektroda za zavarivanje i navarivanje elektrolučno, koristi se za:

Osovine, vretena, stalci turbine. Matrice, stega, lopatice i zučanici. Trupove ventila visokog pritiska. Sudovi pod pritiskom, sve vrste opruga, hidraulični cilindri, kućišta drobilica, raznih alata, kolska postolja…