CREVA ZA ZAVARIVANJE

Crevo za zavarivanje i navarivanje.