TRAKE ZA ROLBALERE

Traka za rolbalere je deo poljopivredne mašine koja valja slamu, seno, kukuruzovinu do željenog prečnika. Sastoji se od tri reda platna i gumenog nanosa otpornog na habanje tokom valjanja biljnih ostataka . Spajaju se namenskim mehaničkim kopčama da bi izdržali sva mehanička opterećenja tokom manipulacije mašinom tip: FLEXCO ARJ 14 . Mehaničke kopče se nanose […]